Articles

Paweł Urbaniak

Articles

Dziennikarstwo medialne i jego rola w kształtowaniu dziennikarskich kultur

AbstractDownload article

Innowacyjne instrumenty odpowiedzialności mediów w wybranych europejskich systemach medialnych

AbstractDownload article

deontology of media, self-regulation of media, Media Accountability Systems, Internet, innovative instruments of media accountability

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout