Articles

Marek Gajda

Articles

Community relations w cieniu familoków. O organizowaniu społeczności lokalnej w perspektywie budowania relacji między instytucją a otoczeniem. Casus Programu Aktywności Lokalnej w kolonii Emma w Radlinie

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout