Articles

Anita Filipczak-Białkowska

Articles

Zmiana punktu widzenia jako strategia perswazji w reklamie społecznej dotyczącej problemów dzieci (na przykładzie kampanii „Stop pedofilom!”, „Małe jest kruche”, „Dziecko w sieci” i „Dzieciństwo bez przemocy”)

AbstractDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout