Recenzenci

Kazimierz Wolny-Zmorzyński

Waldemar Rydzak

 

Procedura recenzowania: uzyskanie akceptacji Komitetu Redakcyjnego, recenzja opisowa przygotowana przez zewnętrznych recenzentów czasopisma.

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout