Community relations w cieniu familoków. O organizowaniu społeczności lokalnej w perspektywie budowania relacji między instytucją a otoczeniem. Casus Programu Aktywności Lokalnej w kolonii Emma w Radlinie

Marek Gajda

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Dziennikarstwo i Media

4, 2013. Marka, media, komunikacja

Pages from 83 to 95

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout