Prywatna żałoba na publicznych cmentarzach. Cmentarze dla zwierząt w kulturze w perspektywie antrozoologicznej na przykładzie wybranych obrazów filmowych

Anna Woźniak

You are going to download a free article

The page contains information about the rules of downloading free articles from the database. Click on the link below to download the file in PDF format.

 

Download article

This article

Dziennikarstwo i Media

6, 2015. Teoria i praktyka medioznawstwa

Pages from 117 to 127

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout