Crisis of journalism? On the difficulties of self-description strategy

  1. Karina Stasiuk-Krajewska ORCiD: 0000-0001-8261-7335

Abstract

Tekst traktuje o problemach związanych ze strategią samoopisu zawodu dziennikarskiego. Problemy te, dotyczące wewnętrznych sprzeczności i nieefektywnej strategii delimitacji, prowadzą do kryzysu tożsamości i wizerunku dziennikarstwa — zwłaszcza w kontekście zjawiska zwanego dziennikarstwem obywatelskim.

Download article

This article

Dziennikarstwo i Media

3, 2012. Przemiany świata mediów

Pages from 35 to 44

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout