Gender issue on selected Catholic sites as a reflection of the division into two Churches in Poland

  1. Agnieszka Tkaczyk

Abstract

Tematyka gender na wybranych portalach katolickich jako odzwierciedlenie linii podziału Kościoła katolickiego w Polsce

Celem autorki artykułu było rozpoznanie, czy często poruszana tematyka gender może być oznaką podziału Kościoła i mediów katolickich na dwie frakcje: liberalną i konserwatywną. Badanie oparto na analizie treści publikowanych na czterech wiodących portalach katolickich: Fronda.pl, Tygodnik.onet.pl, Wiara.pl oraz Deon.pl. Przedmiotem sporu autorów katolickich okazuje się skrajnie różna interpretacja teorii gender. Analiza treści pozwala stwierdzić, że popularność tego tematu częściej podyktowana jest realizacją teorii użyteczności i zysku niż ilustracją realnych podziałów istniejących wewnątrz Kościoła, dotyczących odmiennych interpretacji kościelnych dogmatów.

Download article

This article

Dziennikarstwo i Media

5, 2014. Media zmieniającego się świata

Pages from 275 to 288

Other articles by author

Google Scholar

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout